Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местат...
   София‎
 18 Юли в 11:18 часа
Курсовете за кандидат-студенти по Биология на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по Биология. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази у...
   София‎
 18 Юли в 11:19 часа
Курсовете за кандидат-студенти по Химия на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по Химия. Курсовете по Химия се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Химия са на различна възраст - о...
   София‎
 18 Юли в 11:20 часа
Курсовете за кандидат-студенти по История на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по История. Вашата подготовка ще премине поетапно през историческите събития от българската история. Обучениет...
   София‎
 18 Юли в 11:21 часа
Курсовете за кандидат-студенти по География на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по География. Подготвителните курсове по География за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо...
   София‎
 18 Юли в 11:23 часа
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! М...
   София‎
 18 Юли в 11:24 часа
Разработваме докторски дисертации и дипломни работи по социална медицина, медицинска психология и медицинска социология. Подготовка на литературния обзор и изследванията. Оригинални разработки в пълно съответствие с изискванията на научния ръководите...
   София‎
 28 Ноември в 17:47 часа
Разработване на докторски дисертации в областта на националната и международната сигурност. Проблеми на въоръжените сили, международните отношения, полицейската дейност, борбата с тероризма, системата за международна сигурност. Съответствие с изисква...
   София‎
 28 Ноември в 17:48 часа
Колектив от научни работници изготвя дисертационни трудове и дипломни работи в различни области на историята: 1)изследване на историята на отделни страни; 2)изследване на методологията на историята; 3)изследване на исторически процеси; 4)сравнителни ...
   София‎
 28 Ноември в 17:49 часа
Колектив от научни работници изготвя дисертационни трудове и дипломни работи в областта на философията: 1)история на философията; 2)анализ на различни философски учения; 3)съвременна философия; 4)социална философия; 5)практическо прилагане на философ...
   София‎
 28 Ноември в 17:50 часа
Колектив от научни работници изготвя дисертационни трудове и дипломни работи в различни области на финансите: 1)счетоводство на предприятието и управленско счетоводство; 2)банково дело и банкови операции; 3)финансов мениджмънт на предприятието; 4)инв...
   София‎
 28 Ноември в 17:52 часа
Колектив от научни работници изготвя дисертационни трудове и дипломни работи в различни области на икономиката: 1)макроикономика; 2)икономика и управление на предприятието в различни области; 3)иноватика; 4)банково дело; 5)финансово управление; 5)инв...
   София‎
 28 Ноември в 17:53 часа